2016 Çevresel Performansımız

2016 Çevresel Performans Göstergelerimiz

 • 2016 yılında demir çelik üretiminde birim ürün başına oluşan kontamine atık miktarının azaltılmasına yönelik %2 oranında azaltım hedefimiz sağlanmıştır.
 • 2016 yılında üretim tesislerimizde yapılan elektrik ve doğal gaz enerjisi kullanım tasarrufu ile toplam 5.623 grCO2e sera gazı salınımda azaltımı sağlanmıştır.
 • 2016 yılında geri kazanılan atık oranında %40 artış sağlanmıştır.
 • 2016 yılı içerisinde Çubuk Haddehanesi Şubemiz Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2017 Hedeflerimiz

 • Demir çelik üretim tesislerimizde ton ürün başına üretilen tehlikeli atık miktarının azaltılması,
 • Üretim tesislerimizde elektrik enerji kullanımında azalma sağlayarak sera gazı salınımı azaltmak,
 • Üretim tesislerimizde doğalgaz kullanımında azalma sağlayarak sera gazı salınımı azaltmak,
 • Geri kazanılan atık oranında artış sağlamak,
 • Üretim tesislerimizde tatlı su kullanımında azalma sağlayarak doğal kaynak tüketimini azaltmak,
 • İşe alımlarda bölge halkına öncelik vermek,
 • Kaza sıklık ve kaza ağırlık oranlarında azalma sağlamak,
 • Çalışan personelimizden gelen geri bildirim oranında artış sağlanması.

2016 Çevre Performansları raporunun tamamı için tıklayın