alternate content

Atıksu Yönetimi

Evsel kullanım: Mutfak, banyo, tuvalet gibi kullanımlar sonucu oluşan atıksularımız paket arıtma sisteminde arıtıldıktaan sonra deşarj edilmektedir.

Endüstriyel kullanım: İşletmemizde proses suları endüstriyel arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra devirdaimli bir şekilde tekrar proses içerisinde kullanılmaktadır.