alternate content

Üretim Tesisleri

Çelikhane

Çolakoğlu Metalurji, çelikhanesi ile dünyanın en modern ham çelik üretim tesisleri arasında yerini almaktadır. Tesislerinde dünyadaki en büyük kapasiteli elektrik ark ocaklarından biri ile üretim yapılmaktadır. Sahip olduğumuz pota ocakları çelik kalitesini ve homojenitesini arttırmaya yönelik manyetik karıştırıcı, argon gazı üfleme sistemi ve kalsiyum enjeksiyon sistemi bulunmaktadır. Bunun yanısıra twin tank vacuum degasser ile özellikle yassı mamul üretimine yönelik dökümlerde gaz giderme işlemi yapılmakta ve çelik kalitesini yükseltmektedir.