alternate content

Enerji Politikası

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. olarak Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin en temel kavramlarından biri olan Enerji Yönetimi konusunda işletme genelinde hassasiyet ile çalışmakta, sorumluluğumuzun farkında olarak tüm faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Enerji kayıplarının azaltılması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kavramlarının temelinde aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;

  • Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmek, 
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,
  • Sera gazı emisyonunu  azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamak,
  • Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi  ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,  
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlayarak aktif rol oynamak,
  • Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve enerji yönetim sistemi sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

06.10.2016
Uğur Dalbeler - Genel Müdür