alternate content

İnsan Kaynakları Politikası

Kuruluşumuz, İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda, Seçme ve Yerleştirme sürecinden başlayarak adaylarımızla ve çalışanlarımız ile olan ilişkilerinde eşit ve adil davranır, çalışanlara karşı tüm yükümlülüklerini ulusal ve uluslararası kanun ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirir.

  • İnsan Kaynakları politikamızın ana amaçlarından bir tanesi çalışanları​mızın güven duyarak çalışacakları bir ortam yaratmaktır. Bu doğrultuda herkese eşit ve adil gelişim olanakları, terfi ve atama fırsatları yaratılmakta; çalışanların fikirlerini özgürce ifade etmeleri sağlanmaktadır.
  • İnsan Kaynakları bölümüne çalışanlarımız her türlü istek ve ihtiyaçları ile ilgili ulaşabilmekte, gerek çalışma ortamı gerekse diğer prosedürel ve yasal konularla ilgili her türlü öneri, şikayet ve isteklerini kolaylıkla iletebilmektedirler. İnsan Kaynakları, bu konularla ilgili kendi süreci içinde ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çözüm önerileri oluşturmaktadır.
  • Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarımızı sürdürmek için ilgili kanunlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütülmekte, çalışanlarımızı bilinçlendirmek için eğitimler düzenlenmektedir. ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri olan şirketimiz, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.​