alternate content

Kalite Politikası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri standardı kapsamında;

  • Paydaşların beklentilerini müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarla zamanında karşılamayı,

  • Tüm süreçlerimizin mükemmelliğini tabi olduğumuz yasalar, standartlar ve müşteri istekleri eksenlerinde sağlamayı,

  • Tüm yönetim sistemlerimizde sürdürülebilir gelişim fırsatlarını gerçekleştirmeyi,

  • Çalışanlarımıza ve topluma değer veren bir anlayış ile ülke gelişimine katkıda bulunmayı,

  • İnsan kaynağının en önemli faktör olduğu bilinciyle çalışanlarımızın yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becrerilerini sürekli arttırıp; yeniliklere ve değişime açık, müşteri odaklı olmaya inanmış bir çalışan profili oluşturmayı taahhüt ederiz.

Uğur DALBELER
GENEL MÜDÜR
10.01.2018