alternate content

Kalite Politikası

  • Paydaşların beklentilerini müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarla zamanında karşılamayı,
  • Tüm süreçlerimizin mükemmelliğini tabi olduğumuz yasalar, standartlar ve müşteri istekleri eksenlerinde sağlamayı,
  • Tüm yönetim sistemlerimizde sürdürülebilir gelişim fırsatlarını gerçekleştirmeyi,
  • Çalışanlarımıza ve topluma değer veren bir anlayış ile ülke gelişimine katkıda bulunmayı,
  • İnsan kaynağının en önemli faktör olduğu bilinciyle çalışanlarımızın yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli arttırıp; yeniliklere ve değişime açık, müşteri odaklı olmaya inanmış bir çalışan profili oluşturmayı taahhüt ederiz.

10.01.2018

Uğur DALBELER
Genel Müdür