alternate content

Tedarikçilerin Sunması Gereken Belgeler

  1. Tedarikçinin içinde bulunulan  yıl için, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından alacağı mesleki faaliyet belgesi, 
  2. Tedarikçiye ait tüm iletişim ve haberleşme bilgileri. Adres, vergi kimlik numarası, iş ve cep telefonları, faks numarası ile elektronik posta adresi ve varsa web adresi ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 
  3. Tedarikçinin imza yetkilileri tarafından imzalanmış ödeme bankası ve IBAN bilgileri, 
  4. Satın alma yapılacak yıl için tedarikçinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden getireceği mükellefiyet kaydının devam ettiğine ilişkin resmi yazı, 
  5.  Tedarikçiye ait noter tasdikli imza sirküleri,  
  6. Tedarikçi anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin isimleri, limited şirket ise müdür durumunda olan kişi veya kişilerin isim ve adresleri, 
  7. Çolakoğlu Metalurji A.Ş. “Satıcını Tanı” politikamız gereğince yüksek hacimli alım yapılan firmalardan  ayrıca talep edilebilecek ilave bilgi ve belgeler.